„Nauka jest dla mnie: główną ścieżką pozwalającą na zrozumienie człowieka i mechanizmów otaczającego go świata, sposobem na dostarczenie umysłowi wartościowej stymulacji.”

-Tomasz Urbaniak

Tomasz
Urbaniak

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki

test

Główne kierunki badań

modyfikacja powierzchni urządzeń biomedycznych metodą layer-by-layer, celowane dostarczanie substancji aktywnych farmakologicznie, synteza nowych polimerów do zastosowań biomedycznych

Najważniejsze dokonania naukowe

Opracowanie metodologii otrzymywania mikrocząstek substancji leczniczej kowalencyjnie koniugowanej z łańcuchami poliestrowymi. Potwierdzenie możliwości modulacji wychwytu tych cząstek przez komórki układu odpornościowego poprzez modyfikację ich powierzchni nanootoczkami layer-by-layer.

Aktualnie pracuję nad

Wytwarzaniem polimerowych mikrosfer typu rdzeń-powłoka z inkorporowanymi substancjami leczniczymi z grupy bisfosfonianów. Depozycja wielowarstwowych otoczek na polimerowych rdzeniach umożliwia powierzchniowe związanie ligandów wykazujących powinowactwo do wybranych komórek docelowych. Strategia ta pozwolić ma na selektywne dostarczenie substancji leczniczej do subpopulacji makrofagów powiązanych ze zmianami zwłóknieniowymi płuc.

Mój cel to

Aktywnie angażować się w projekty mające istotny wpływ na rozwój szeroko pojętej nauki. Wykorzystywać charakterystyczne dla nauk farmaceutycznych, interdyscyplinarne podejście z pogranicza nauk biomedycznych, chemii oraz fizyki do rozwiązywania aktualnych problemów medycyny.

Poza nauką pasjonuje mnie

kultura fizyczna, sport, ręczne wytwarzanie lamp neonowych, uprawa roślin tropikalnych.

Nauka jest dla mnie

główną ścieżką pozwalającą na zrozumienie człowieka i mechanizmów otaczającego go świata, sposobem na dostarczenie umysłowi wartościowej stymulacji.