Nabór

Uniwersytet Przyszłości to propozycja, która powstała z myślą o młodych naukowcach uczelni, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową.„To dla mnie bardzo ważny projekt, wiążę z nim duże nadzieje. Nie mam wątpliwości, że to właśnie laureaci Uniwersytetu Przyszłości będą tworzyć przyszłość naszej Uczelni. Założenia programu konsultowaliśmy z przedstawicielami młodej nauki i od nich uzyskaliśmy podpowiedź, jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. Wszystkich młodych naukowców gorąco zachęcam do wzięcia udziału i zgłoszenia swojego projektu. Jestem niezwykle ciekawy efektów i liczę na częsty, inspirujący kontakt z laureatami. Pracujemy już na wynik kolejnej ewaluacji. Ten program to mocne otwarcie, które zaprocentuje przy następnej.”

prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW

 

Cel jest prosty – stworzyć warunki sprzyjające prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych, budować kulturę organizacyjną wspierającą rozwój, dzielenie się doświadczeniami
i wypracowywanie działań najlepiej realizujących cele zawarte w Strategii UMW. Ponadto program jest jednym z elementów mających wpływać na dobre wyniki Uczelni w procesie ewaluacji uczelni.

O co toczy się gra?

Każdy uczestnik zakwalifikowany do Uniwersytetu Przyszłości otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie:

  • udziału w programie szkoleniowo-mentoringowym;
  • comiesięcznego stypendium badawczego;
  • grantu na realizację celów badawczych.

Każdy będzie też będzie miał możliwość współpracy z mentorem, który wesprze go w realizacji zgłoszonego projektu badawczego.

Zgłoszenia przyjmowane są przez poszczególne rady dyscyplin do 14 marca 2022. Po tym terminie każda z rad przekaże do 18 marca swoje rekomendacje odnośnie kandydatów Kapitule Uniwersytetu Przyszłości, na której czele stoi prof. Agnieszka Hałoń. Członkowie Kapituły wybiorą laureatów programu, zgodnie z parytetem: 4 reprezentantów dyscypliny nauki medyczne, 2 reprezentantów nauk farmaceutycznych, 1 przedstawiciel nauk o zdrowiu.

Ocenie podlegać będzie dotychczasowy dorobek kandydatów, ich motywacja, ale też przedstawiony projekt badawczy i plan jego realizacji. Uczestnictwo w programie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

Szczegółowe założenia, wymagania, niezbędne dokumenty znaleźć można w Zarządzeniu Rektora nr 24 z 2022 roku – link.

UWAGA: Uwzględniając zgłaszane przez zainteresowanych programem uwagi podjęto decyzję o doprecyzowaniu kryteriów. Cezurę 35 roku życia oraz okres 24 miesięcy od uzyskania stopnia naukowego doktora przedłuża się o czas trwania urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego i/lub rodzicielskiego kandydatki/kandydata.

Pytania odnośnie projektu prosimy kierować na maila: komunikacja@umw.edu.pl