„Nauka jest moją codziennością, integralną częścią pracy lekarza na oddziale, źródłem inspiracji, satysfakcji.”

-Piotr Krajewski

Piotr
Krajewski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

test

Główne kierunki badań

Moja działalność naukowa koncentruje się wokół patogenezy, kliniki i leczenia hidradenitis suppurativa ze szczególnym uwzględnieniem roli systemowej i miejscowej ekspresji mediatorów stanu zapalnego, takich jak MCPIP1, TNF-, czy IL-6 oraz prozapalnych adipokin (leptyna, rezystyna) wydzielanych przez białą tkankę tłuszczową. Ponadto, skupiam się na aspektach psychospołecznych tej dermatozy, towarzyszących jej objawach subiektywnych i jakości życia pacjentów. Zajmuję się także tematyką świądu mocznicowego u pacjentów hemodializowanych i po przeszczepieniu nerki. Obecnie badam zaburzenia ekspresji IL-31, endogennych opioidów oraz wielu innych czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój świądu u tych pacjentów.

Najważniejsze dokonania naukowe

Do moich najważniejszych dokonań zaliczam opisanie zaburzeń ekspresji regulatora stanu zapalnego, białka MCPIP1, w keratynocytach pacjentów z hidradenitis suppurtiva. W przyszłości badania te będą mogły przyczyniać się do stworzenia nowoczesnych terapii. Ponadto, opisanie jakości życia i objawów subiektywnych na najliczniejszej dotychczas grupie pacjentów (prawie 1800 chorych) stanowią przełom w holistycznym postrzeganiu tej jednostki chorobowej.

Brałem także udział w pracach zespołu, który wykazał zaburzenie ekspresji receptora kappa opioidowego w skórze chorych cierpiących na świąd mocznicowy. Praca ta jako jedna z nielicznych przeprowadzonych na materiale ludzkim, stała się obecnie podstawą nowych metod terapeutycznych, które obejmują zatwierdzoną przed FDA nalbufinę oraz badaną obecnie w badaniach klinicznych 3 fazy difelikefalinę.

Aktualnie pracuję nad

Aktualnie koncentruję się na wpływie adipokin na powstawanie zmian skórnych w przebiegu hidradenitis suppurativa. Obecnie wiadomo, że nadwaga i otyłość predysponują do rozwoju choroby oraz jej cięższego przebiegu. Dodatkowo, otyłość od wielu lat sama w sobie uznawana jest za rodzaj przewlekłego procesu zapalnego. Wyniki tych badań, potencjalne korelacje z BMI oraz nasileniem choroby, poszerzą dostępną wiedzę na temat udziału zaburzeń ekspresji pro- i przeciwzapalnych adipokin w rozwoju hidradenitis suppurativa, a także ich wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Mój cel to

Badania, które prowadzę służą przede wszystkim pogłębieniu dotychczasowej wiedzy oraz ułatwieniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie czasu moja codzienna aktywność poprawi jakość życia pacjentów, co jest moim nadrzędnym celem.

Poza nauką pasjonuje mnie

przede wszystkim sport. Od dziecka pływam na surfingu i windsurfingu, jestem instruktorem narciarstwa, a wolne chwile spędzam na świeżym powietrzu. Nie wyobrażam sobie życia bez sportu, mimo że połączenie go z nauką jest często dużym wyzwaniem.

Nauka jest dla mnie

moją codziennością, integralną częścią pracy lekarza na oddziale klinicznym, źródłem inspiracji, satysfakcji i często frustracji.