„Nauka jest dla mnie pasją i możliwością czerpania satysfakcji z odkrywania prawidłowości świata. Mnogość jej dziedzin sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć swoją niszę”

– Paweł Krzyżek

Paweł
Krzyżek

Katedra i Zakład Mikrobiologii

test

Główne kierunki badań

Głównym nurtem moich badań są alternatywne terapie przeciwdrobnoustrojowe oraz mechanizmy obronne mikroorganizmów promujące ich przetrwanie w warunkach presji antybiotykowej. Pierwszy z tematów wpisuje się w międzynarodowy trend poszukiwania nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych mogących mieć zastosowanie w eradykacji trudnych w leczeniu patogenów człowieka. Drugi temat związany jest natomiast z analizą zdolności mikroorganizmów do reagowania na obecność związków przeciwdrobnoustrojowych oraz ich adaptacji fenotypowych prowadzących niejednokrotnie do nieskuteczności terapii. Swoją uwagę w szczególności poświęcam spiralnej bakterii kolonizującej żołądek, Helicobacter pylori, której obecność związana jest z rozwojem wielu groźnych dla zdrowia jednostek chorobowych tego organu, w tym choroby wrzodowej oraz nowotworów.

Najważniejsze dokonania naukowe

Za swoje najbardziej znaczące osiągnięcie naukowo-badawcze uważam realizację badań w ramach międzynarodowego projektu zaatutowanego „Helicobacter pylori Genome Project”, nadzorowanego przez National Institutes of Health Clinical Center, National Cancer Institute w USA. Warto nadmienić, że w projekcie brały udział 94 jednostki naukowe z całego świata, z czego jedynie dwie z Polski, w tym nasza Katedra. Dodatkowo, za istotne uważam również swoje parametry bibliometryczne wskazujące na mój szybki rozwój kariery naukowej, w tym opublikowanie ponad 30 artykułów naukowych (w większości jako pierwszy autor) oraz impact factor o wartości przekraczającej 80 punktów.

Aktualnie pracuję nad

W ramach realizowanego przeze mnie projektu badawczego zaplanowałem szereg badań mających na celu określenie dynamiki zmian adaptacyjnych szczepów H. pylori poddanych ekspozycji na najistotniejsze antybiotyki stosowane obecnie w terapii tego patogenu (klarytromycynę, metronidazol i lewofloksacynę). Uwagę swoją skupię na dwóch najważniejszych procesach fizjologicznych drobnoustrojów wpływających na generowanie tolerancji i oporności na antybiotyki – tworzeniu biofilmu oraz sekrecji pęcherzyków błonowych. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na wciąż bardzo słabe scharakteryzowanie udziału tych procesów w rozprzestrzenianiu antybiotykooporności H. pylori. Co więcej, doświadczenia zostaną przeprowadzone nie tylko przy zastosowaniu warunków stacjonarnych, ale również mikroprzepływowych. Warto nadmienić, że warunki dynamicznego przepływu medium w analizach H. pylori zostały po raz pierwszy na świecie zastosowane przez zespoły badawcze, których byłem członkiem.

Mój cel to

Moim celem jest holistyczna ocena zmian adaptacyjnych H. pylori wystawionych na stres antybiotykowy na poziomie wielokomórkowym, komórkowym i subkomórkowym. Wyniki moich badań posłużą do poszerzenia wiedzy dotyczącej zmian adaptacyjnych wpływających na powstawanie antybiotyko-tolerancyjnych oraz antybiotyko-opornych szczepów H. pylori. Dodatkowo, poznanie charakteru adaptacji oraz ich dynamiki czasowej stworzy szansę na stworzenie nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych hamujących selektywnie te procesy i zwiększających stopień eradykacji patogenu.

Poza nauką pasjonuje mnie

W wolnym czasie lubię oddawać się swojej pasji związanej z uprawą roślin doniczkowych. Posiadam stale powiększającą się kolekcję. Opieka nad nimi wymaga sporo czasu, ale przynosi też wiele radości. Oprócz tego często podróżuję za granicę, co pozwala mi na poznawanie obcej kultury i tradycji oraz docenienie różnorodności otaczającego mnie świata.

Nauka jest dla mnie

pasją i możliwością czerpania satysfakcji z odkrywania prawidłowości świata. Mnogość jej dziedzin sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć swoją niszę. Pomimo ścisłego charakteru nauk medycznych, realizację planów naukowych uważam za znakomity sposób na wyrażenie swojej kreatywności. Proces badań i późniejszej prezentacji ich wyników społeczności naukowej jest też okazją do przedstawienia swojego punktu widzenia, a jednocześnie dołożenia swojej cegiełki w walce z problemami współczesnej medycyny.