„W nauce cenię możliwość współpracy z różnymi naukowcami, co często prowadzi do zaskakujących i znaczących odkryć”

-Michał Michałowski

Michał
Michałowski

Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii

test

Główne kierunki badań

Badania relacji struktura-funkcja receptora GABA typu A. Poszukiwanie molekularnych mechanizmów odpowiadających za fundamentalne dla pracy mózgu procesy aktywacji oraz modulacji receptora. Badanie oddziaływania białka z szeregiem różnych czynników, m.in. leków oraz błon neuronalnych.

Najważniejsze dokonania naukowe

Opracowanie oraz zastosowanie metodologii badań receptorów jonotropowych łączącej techniki in vivo (pomiary elektrofizjologiczne) oraz in silico (bioinformatyka). Przedstawienie szeregu mechanizmów molekularnych oddziaływań na interfejsach podjednostek receptora GABA typu A. Opis mechanizmu modulacji receptora GABA typu A przez zmiany poziomu zewnątrzkomórkowego pH.

Aktualnie pracuję nad

Mechanizmami działania leków wiążących się w domenie transmebranowej receptora GABA. Skupiam się zarówno na jej górnej (oddziaływania z anestetykami) oraz dolnej części (neurosteroidy). Zajmuję się również wpływem lipidów na lokalną konformację tego białka w obrębie helis transmembranowych.

Mój cel to

Wykorzystanie technik obliczeniowych opartych na symulacjach dynamiki molekularnej (modele Markowa, analiza głównych składowych, metadynamika) do zbadania molekularnych mechanizmów funkcjonowania białek błonowych związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego. Określenie szczegółów zmian konformacyjnych odpowiadających za przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami funkcjonalnymi tych makromolekuł. Poszukiwania powiązań pomiędzy badaniami eksperymentalnymi i teoretycznymi.

Poza nauką pasjonuje mnie

Kolarstwo szutrowe oraz turystyczne (bikepacking). W wolnych chwilach zajmuję się również fotografią podróżniczą.

Nauka jest dla mnie

fascynującym ciągiem kolejnych odkryć poszerzających naszą wiedzą o otaczającym nas świece oraz nas samych. Najbardziej cenię w niej możliwość współpracy oraz wymiany poglądów pomiędzy naukowcami z różnych środowisk, która często prowadzi do zaskakujących i znaczących odkryć. Możliwość udziału w różnych projektach badawczych stanowi dla mnie główną motywację do pracy.