„Nauka jest dla mnie formą nieustannego samorozwoju poprzez zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, a także spełnienie dla mojej natury eksperymentatora”

– Maciej Kaczorowski

Maciej
Kaczorowski

Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Klinicznej

test

Główne kierunki badań

(1) badania nad profilem i mechanizmami nowotworowej ekspresji PRAME, nowego punktu uchwytu dla immunoterapii w onkologii; (2) definiowanie patologiczno-klinicznej charakterystyki nowotworów nabłonkowych związanych z genami fuzyjnymi; (3) analiza fenotypowo-immunohistochemiczna wybranych nowotworów, m.in. czerniaka skóry i raka pęcherza moczowego, w poszukiwaniu nowych czynników związanych z karcinogenezą i parametrów o znaczeniu prognostycznym

Najważniejsze dokonania naukowe

Jestem zdobywcą stypendium wyjazdowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Podczas 6-miesięcznego pobytu w Laboratory of Pathology, National Cancer Institute w Bethesda, USA realizowałem projekt dot. onkogennych fuzji genu receptora FGFR2, co pozwoliło na dokonanie wielu istotnych obserwacji w tej dziedzinie, w tym odkrycie szeregu nieopisanych wcześniej wariantów rearanżacji FGFR2.

W toku badań nad czerniakiem skóry zdefiniowałem grupę nowych czynników prognostycznych zaangażowanych w patogenezę tej choroby. Cykl artykułów poświęconych tym zagadnieniom, stanowiący zarazem moją rozprawę doktorską, zdobył nagrodę Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w konkursie na najlepszą publikację dot. czerniaka.

Aktualnie pracuję nad

oceną występowania białka PRAME w rakach jajnika i selekcją przypadków, które zostaną włączone do pogłębionych badań molekularnych.

Celem aktualnie prowadzonych badań jest opisanie zmian molekularnych odpowiadających za wzmożoną ekspresję PRAME w niektórych nowotworach złośliwych. Umiejętna ingerencja w te procesy może pozwolić na zwiększenie potencjału klinicznego nowoczesnych immunoterapii anty-PRAME. Dodatkowym celem jest weryfikacja możliwości praktycznego wykorzystania oceny PRAME do prognozowania przebiegu wybranych chorób nowotworowych.

Nauka jest dla mnie

naturalnym dopełnieniem zawodowej aktywności związanej z diagnostyką histopatologiczną nowotworów. Umożliwia eksplorację problemów badawczych, które stanowią bieżące wyzwania w dziedzinie patologii i onkologii. Jednocześnie, w pracy naukowej widzę formę nieustannego samorozwoju poprzez zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, a także spełnienie dla mojej natury eksperymentatora.

Poza nauką pasjonują mnie

podróże po odległych zakątkach świata, brydż sportowy