„Nauka jest dla mnie poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w codziennej pracy klinicznej.”

-Justyna Sokolska

Justyna
Sokolska

Instytut Chorób Serca, Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

test

Główne kierunki badań

niewydolność serca, obrazowanie układu sercowo-naczyniowego metodą rezonansu magnetycznego.

Najważniejsze dokonania naukowe

uznanie mojej pracy pt. „Patterns of dyspnoea onset in patients with acute heart failure – clinical and prognostic implications” dotyczącej dynamiki narastania duszności u pacjentów z ostrą niewydolnością serca za jedno z najważniejszych doniesień naukowych na międzynarodowym kongresie Acute Cardiovascular Care Association w Mediolanie w marcu 2018 r. Drugim ważnym osiągnięciem było otrzymanie prestiżowego Stypendium im. Ludwika Hirszfelda w roku akademickim 2019/2020 za całokształt dotychczasowej pracy naukowej i wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Bardzo cenię też doświadczenie kliniczne i naukowe zdobyte na licznych zagranicznych stażach, w szczególności realizację stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach naukowego programu im. Iwanowskiej, w uniwersyteckim ośrodku Herzzentrum w Zurichu, w Szwajcarii, który jest jednym z najlepszych ośrodków kardiologicznych w Europie.

Aktualnie pracuję nad

możliwością zastosowania nieinwazyjnego badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego serca w diagnostyce odrzucania przeszczepionego organu u chorych po transplantacji serca, aby w przyszłości możliwe było zredukowanie liczby inwazyjnych biopsji endomiokardialnych, tym samym zmniejszając potencjalne ryzyko powikłań z nimi związanych. Kolejnym obszarem badań jest nieinwazyjna ocena zaburzeń mikrokrążenia wieńcowego oraz chorób strukturalnych serca.

Mój cel to

pod względem naukowym moim celem jest, by wszystko czym zajmuję się naukowo służyło dobru Pacjenta.

Poza nauką pasjonuje mnie

podróżowanie, aktywności na łonie natury, uprawa roślin (urban jungle).

Nauka jest dla mnie

codziennym poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w codziennej pracy klinicznej.