„Nauka jest ciągłą drogą. Drogą podczas której mogę tworzyć, odkrywać i poznawać. Choć czasami jest trudna i kręta, uczy mnie cierpliwości, wytrwałości i pokory.”

-Agnieszka Olejnik

Agnieszka
Olejnik

Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

test

Główne kierunki badań

Metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy oraz rola białka Klotho podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego serca.

Najważniejsze dokonania naukowe

Projekt naukowy realizowany w ramach grantu NCN Preludium 17 dotyczący białka Klotho jako nowego czynnika prewencyjnego i/lub terapeutycznego podczas ostrych zespołów wieńcowych. Przeprowadzenie pierwszych badań potwierdzających kardioprotekcyjną rolę białka Klotho podczas uszkodzenia niedokrwienno/reperfuzyjnego (IRI) serca na poziomie komórkowym i tkankowym. Wykazanie potencjalnej użyteczności białka Klotho jako markera uszkodzenia kardiomiocytów i czynnika ograniczającego uszkodzenie i dysfunkcje skurczowe serca.

Aktualnie pracuję nad

Analizą związku białka Klotho i FGF23 u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz analizą wpływu białka Klotho na mechanizmy antyoksydacyjne, antyapoptotyczne, przeciwzapalne i/lub włóknieniowe w sercu, z wykorzystaniem zwierzęcego modelu IRI ex vivo.

Mój cel to

Poznanie mechanizmów leżących u podstaw kardioprotekcyjnej roli białka Klotho i możliwości jego wykrozystania podczas opracowania nowej strategii diagnostyczno-terapeutycznej chorób sercowo-naczyniowych.

Poza nauką pasjonuje mnie

podróże do Azji, śpiew, joga i weganizm

Nauka jest dla mnie

Ciągłą drogą. Drogą podczas której mogę tworzyć, odkrywać i poznawać. Choć czasami jest trudna i kręta, uczy mnie cierpliwości, wytrwałości i pokory.